Foreningar og lag

Kjenner du til eit lag/foreining som tilhøyrer bygda, kan du få det publisert her.

Felles foreiningar og lag på øya

MAUSEIDVÅG


mauseidvåg.no

Bileta er lånt fra lokale fotografer i bygda: Odd Arne Maaseide, Marianne M.Nygård. Det er ikkje lov å kopiere fotoa.