Aktivitetar

Send inn opplysningar om aktivitetar som skjer regelmessig.

Kvar, kven? Evt.mailadr/nettsidelink.

MAUSEIDVÅG


mauseidvåg.no

Bileta er lånt fra lokale fotografer i bygda: Odd Arne Maaseide, Marianne M.Nygård. Det er ikkje lov å kopiere fotoa.